Mermer Hakkında


 

Mermere kıymet kazandıran özelliği mimari yapılara güzellik kazandıracak şekilde kullanılmasıdır.

Mermer Kalsiyum karbonat içeren eden kristal kaya. Mermere kıymet kazandıran özelliği mimari yapılara güzellik kazandıracak şekilde kullanılmasıdır. Mermer, parlatıldığı zaman çok süslü görüntüler verir. Kireçtaşı ve benzerlerinin yüksek ısı ve basınç altında yeniden kristal yapısının değişmesi ile mermer meydana gelir. Mermer, % 56 kalsiyum oksit (CaO) ve % 44 karbondioksit (CO2) ihtiva eder. Mermerin çeşitli renkler alması az miktarda demir veya diğer metal oksitlerin, bileşimde yer almasındandır. Mermere renk veren mineraller arasında talk, mika, grafit, demir oksitler, pirit ve kuartz sayılabilir.

Silikat mineralleri bol miktarda mevcut olduğunda mermerler birçok değişik renkler alırlar. Mesela piroksenler ve amfiboller yeşil; grena ve vezüviyanit kahverengi; epidot, kontrodit ve sfen sarı rengi kazandırırlar. Siyah ve gri mermerler ince grafit tabakalarının mevcudiyeti ile teşekkül eder. Oniks mermerleri büyük mikyasta silisyum dioksitten teşekkül etmiş kalsendondur. Su çözeltilerinden çökelerek teşekkül ettikleri için eskiden bunlara su mermeri denirdi.

İlim adamlarına göre mermer, paleozoik jeolojik zamanda meydana gelmiştir. Mermer yer kabuğunda bazen kilometrelerce derinlere kadar uzanabilir. Karalarda bol miktarda bulunur. Fransa, İtalya, Belçika, İspanya mermer yönünden zengindir. Uruguay renkli mermerleri ile Ünlüdur. En kaliteli mermerler Hindistan, Afrika ve Amerika'nın Vermont bölgesinde çıkarılmaktadır.

Mermerin topraktan çıkarılması, teknik imkanlarla arttırılmaktadır. Delme ve kesme makinaları, kaldırma ve taşıma araçları ile kabaca topraktan çıkarılan mermer taşları sonra atölyelerde özel testerelerle, planyalarla, tornalarla işlenir. İnce sanat işleri el ile yapılır. Mermerler esas olarak yapılarda, iç dekorasyonda, heykelcilikte, masa-sehpa üstünde ve çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılır. Günümüzde mermer küvet, lavabo, mutfak tezgahı gibi mermer mamulü bina aksesuarları gittikçe yaygınlaşmaktadır. Mermerin sert yapısı merdiven ve zemin döşemelerindeki kullanımını da arttırmaktadır. Heylekcilikte ise mermerin ışığı iletme özelliği ehemmiyet taşır. Açıkta kullanılan mermerin yarıksız olması gerekir. Aksi taktirde mermere sızan su hem renginin bozulmasına hem de ilerde dağılmasına sebebiyet verir. Mermer imalatında artan kırık parçalar da yol, sun'i taş, dolgu maddesi olarak kullanılır.

Ülkemizde Marmara adasıyla başlayan Mermer üretimi ve kullanımı yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanır. Türkiye, dünyanın en eski mermer üreticileri arasında yer almaktadır. Sahip olduğu yüksek rezervler ve çeşitlilik, şu anda Mermer Sektöründe ülkemizin konumunu bir hayli üst sıralara taşımıştır. Son yıllarda Sektöre yapılan yatırımların artması ve hemen her bölgede yeni açılan ocaklardan çok kaliteli ve yüksek verimde alınan doğal taşlar, Yatırımcıları cesaretlendirmiş ve her geçen gün yeni ürünler pazara sunarak Dünya ile rekabet eder konuma getirmiştir. Mermer sektörünün duayeni olarak bilinen İtalya ve İspanya gibi ülkelerle başabaş rekabet edebilir konuma gelen Türk Firmaları, diğer ülkelerin rezervlerinin azalmasından da istifade ederek yakın gelecekte en önemli mermer ihracatçısı konuma gelmeye aday ülke olarak görülmektedir. Mermer üretimi ile paralel olarak gelişmekte olan Mermer işleme Makineleri sektörü de Yurtdışından Makine ithalatını oldukça azaltmış, hatta Türkiye bazı ülkelere Mermer Makineleri ihraç eder konuma gelmiştir.

Ülkemizin yeraltı madenleri açısından zengin olduğu bilinen bir gerçektir. Maden sektörünün içerisinde yer alan Doğal Taşlar, İnşaat sektöründeki gelişime ile paralel bir seyir izlemektedir. Artık insanların birçoğu klasikleşen Merdiven basamakları ve pencere denizliklerinden sıyrılıp ev ve işyerlerinde zemin döşemesinden duvar kaplamasına kadar birçok mekanda Mermeri tercih etmekte ve mekanlarına daha fazla doğallık katmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Mermer, daha çok çıkarıldığı bölgenin adı ile anılarak markalaşmış veya daha önce dünyanın değişik yerlerinden çıkarılıp Marka olan taşlara olan benzerliğinden dolayı aynı adlarla piyasada kendine yer bulmuştur.